1

Karosszériajavítás másképp

A rozsda

rozsda a fémek felületén oxidáció által keletkezett réteg. Rozsda alatt általában a vasrozsdát értjük, amely a vasfelületén víz és oxigén hatására képződő hidratált vas-oxidok és vas-hidroxidok keveréke. A vasrozsda képződését nem csak vastárgyakon figyelhetjük meg, hanem vastartalmú ásványok (ércek), kőzetek felületén és vasvegyületeket tartalmazó vizekben is. A rozsdásodást a nedvességen kívül a levegő szén-dioxid-tartalma, valamint a savak és a sók is elősegítik. A rozsdásodás ellen a fémek galvanizálásával, bevonásával (horganyozás vagy cinkbevonásónozás), zománcozással vagy festéssel védekezhetünk.

1
1
1
1

Korrózió

A fémeknek (és más anyagoknak) a környezet hatására, kémiai reakció következtében a felületről kiinduló tönkremenetele.
A kémiai korrózió során a fém közvetlenül reakcióba lép a levegő oxigénjével. Így például a vas egyesül a levegő oxigénjével és vasoxid, azaz rozsda képződik. A vas igen látványosan rozsdásodik, de gyakorlatilag minden fém (néhány nemesfém kivételével) korrodál. Bizonyos fémeken, például az alumíniumon vagy a rozsdamentes acélon vékony, tömör oxidréteg alakul ki, amely megvédi a további rozsdásodástól.

Korróziós károk:

 • közvetlen: a korrózió elleni védekezés és a korrózió következtében tönkrement szerkezetek pótlásának költségei.
 • közvetett: üzemeltetési veszteségek, környezetszennyezés stb.

Megjelenési formái

 • Egyenletes korrózió: többé-kevésbé egyenletes anyagveszteség nagy helyi eltérésekkel, általában száraz gázok okozta kémiai korrózió és elektrolitos oldódás esetén.
 • Bemaródásos korrózió: tűszúrásszerű támadási forma, pontkorrózió (pitting). Páradús térben, védőbevonatok pontszerű hibáinál a leggyakoribb.
 • Szövetszerkezeti korrózió: változatait (kristályhatármenti, szelektív) a fémek inhomogenitása okozza.
 • Repedéses korrózió: nagy húzófeszültség is hat a korróziós folyamattal egyidejűleg. Fárasztó igénybevétel esetén fáradási korrózió.
 • Berágódásos korrózió: súrlódó, koptató igénybevétel esetén szennyezett környezetben a mechanikai és vegyi hatás egymást erősíti. Fárasztó igénybevételnek kitett szegecs- vagy csavarkapcsolatoknál, saruknál, csuklóknál gyakori.
 • Réteges korrózió: kis bemaródásból indul, eltérő összetételű vagy szemcsenagyságú részek határán a felülettel párhuzamosan halad. Kavart vasból készült szerkezeteken gyakori

Korrózióvédelmi eljárások

Hogyan védekezhetünk a korrózió ellen? A rozsdamentes anyagok széleskörű használata, költségességük miatt, nem megoldás. A különböző fémek érintkezését, kapcsolódását sem lehet kiküszöbölni. Más módszerekhez kell tehát folyamodni.

 • Passzív korrózióvédelem Védőbevonatok (bevonatrendszerek) készítése állagmegóvás (és esztétikai igények kielégítése) céljából.
 • Aktív korrózióvédelem Katódos védelem: a fémionok kilépését „védőáram” akadályozza meg. Elsősorban földalatti csővezetékeknél alkalmazzák.
 • Korrózióálló szerkezeti anyagok használata, Cr és Ni tartalmú ötvözetek tartószerkezeti célokra a magas előállítási költség csak ritkán jöhet szóba.
 • Időjárásálló acélok használata

Mivel a jelenség a fém felületén tapasztalható, a felület elzárása, befestése a legismertebb eljárás. 

Felületelőkészítés

Mechanikai oxidmentesítés

 • szemcseszórás (kvarchomok, fúvó-visszaszívó rendszer)
 • drótkefézés (kézi vagy gépi)
 • termikus oxidmentesítés (lánggereblyézés)

Zsírtalanítás

 • lúgos oldat
 • szerves oldószer
 • vízgőzsugár

Kémiai oxidmentesítés

 • savban pácolás
 • sóolvadékban pácolás

Felületi tapadás növelése

 • foszfátozás (Wash Primer)

További szolgáltatásaink

Az alábbi szolgáltatásokkal várjuk kedves ügyfeleinket

1

Olajcsere – szerviz

Folyadékok és szűrők cseréje, egyéb gyorsszervizes munkák.

1

Fék – futóműjavítás

Fék és futóműalkatrészek cseréje, felújítása.

1

Alváz- és üregvédelem

Passziválás, alapozás, konzerválás

1

Teljeskörű felújítás

Komplex felújítás az autó összes alkatrészére kiterjedően.

Teljes körű karosszéria szerviz

Hívj most!
Útvonal